دانش و فناوری
کد خبر : 29368
یکشنبه - 23 مرداد 1401 - 12:30

نگرانی رژیم صهیونیستی از همکاری ایران و روسیه

رسانه های گروهی رژیم صهیونیستی تاکید کردند که همکاری ایران و روسیه برای این رژیم نگران کننده است.

رسانه های گروهی رژیم صهیونیستی تاکید کردند که همکاری ایران و روسیه برای این رژیم نگران کننده است.