دانش و فناوری
کد خبر : 29364
یکشنبه - 23 مرداد 1401 - 10:31

تیراندازی در فرودگاه «کانبرا» پایتخت استرالیا

شاهدان عینی و رسانه‌های استرالیا تایید کردند در فرودگاه کانبرا صدای تیراندازی به گوش رسیده است.

شاهدان عینی و رسانه‌های استرالیا تایید کردند در فرودگاه کانبرا صدای تیراندازی به گوش رسیده است.