دانش و فناوری
کد خبر : 29317
شنبه - 22 مرداد 1401 - 08:27

کشف و ضبط اسناد فوق سری در بازرسی از خانه ترامپ

مأموران اف بی آی در بازرسی از خانه رئیس جمهور سابق آمریکا، حدود ۲۰ کارتن شامل اسنادی با طبقه بندی فوق سری و اطلاعاتی درباره رئیس جمهور فرانسه را کشف و ضبط کردند.

مأموران اف بی آی در بازرسی از خانه رئیس جمهور سابق آمریکا، حدود ۲۰ کارتن شامل اسنادی با طبقه بندی فوق سری و اطلاعاتی درباره رئیس جمهور فرانسه را کشف و ضبط کردند.