دانش و فناوری
کد خبر : 29284
پنجشنبه - 20 مرداد 1401 - 15:28

کشف نمونه یخی با قدمت ۳ تا ۵ میلیون سال

یک نمونه یخی با قدمت ۳ الی ۵ میلیون سال توسط محققان در قطب جنوب کشف شده است.

یک نمونه یخی با قدمت ۳ الی ۵ میلیون سال توسط محققان در قطب جنوب کشف شده است.