دانش و فناوری
کد خبر : 29273
پنجشنبه - 20 مرداد 1401 - 10:27

خاموشی‌های گسترده در آلمان و اسپانیا

تدابیر فوق العاده دولت آلمان برای مقابله با بحران کمبود انرژی، شامل خاموشی‌های گسترده در این کشور با هدف صرفه جویی در مصرف برق است.

تدابیر فوق العاده دولت آلمان برای مقابله با بحران کمبود انرژی، شامل خاموشی‌های گسترده در این کشور با هدف صرفه جویی در مصرف برق است.