دانش و فناوری
کد خبر : 29188
دوشنبه - 17 مرداد 1401 - 20:27

مدودف: هدف غرب نابودی روسیه است

معاون رئیس شورای امنیت روسیه در خصوص برنامه بلندمدت غرب برای نابودی روسیه هشدار داد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه در خصوص برنامه بلندمدت غرب برای نابودی روسیه هشدار داد.