دانش و فناوری
کد خبر : 29187
دوشنبه - 17 مرداد 1401 - 18:27

هزینه حمل و نقل در جام جهانی رایگان شد!

دولت قطر خدمت ویژه ای برای تماشاگران مسابقات جام جهانی تدارک دید.

دولت قطر خدمت ویژه ای برای تماشاگران مسابقات جام جهانی تدارک دید.