دانش و فناوری
کد خبر : 2915
چهارشنبه - 24 دی 1399 - 22:28

ارمنستان مدعی نقض آتش‌بس از سوی آذربایجان شد

ارمنستان مدعی نقض آتش‌بس توسط نیرو‌های جمهوری آذربایجان و جراحت شدید یکی از نظامیان خود شد.

ارمنستان مدعی نقض آتش‌بس توسط نیرو‌های جمهوری آذربایجان و جراحت شدید یکی از نظامیان خود شد.