دانش و فناوری
کد خبر : 29015
چهارشنبه - 12 مرداد 1401 - 14:32

هشدار روسیه نسبت به قطع کامل روابط با آمریکا

کرملین هشدار داده است که ایده واشنگتن برای معرفی روسیه به عنوان حامی تروریسم عواقب شدیدی خواهد داشت.

کرملین هشدار داده است که ایده واشنگتن برای معرفی روسیه به عنوان حامی تروریسم عواقب شدیدی خواهد داشت.