دانش و فناوری
کد خبر : 29012
چهارشنبه - 12 مرداد 1401 - 13:30

واکنش سازمان ملل به کشته شدن الظواهری

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در سخنانی به کشته شدن رهبر سابق القاعده در جریان عملیات نیروهای آمریکا در کابل واکنش نشان داد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در سخنانی به کشته شدن رهبر سابق القاعده در جریان عملیات نیروهای آمریکا در کابل واکنش نشان داد.