دانش و فناوری
کد خبر : 28999
چهارشنبه - 12 مرداد 1401 - 08:27

هشدار آمریکا به طالبان درباره عدم پایبندی به توافق دوحه

هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا به طالبان هشدار داد در صورت عدم پایبندی به توافق دوحه، با عواقب آن مواجه خواهد شد.

هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا به طالبان هشدار داد در صورت عدم پایبندی به توافق دوحه، با عواقب آن مواجه خواهد شد.