دانش و فناوری
کد خبر : 28982
سه شنبه - 11 مرداد 1401 - 17:27

آتش سوزی در داخل منطقه سبز بغداد

یک منبع امنیتی عراقی امروز سه شنبه از آتش سوزی در منطقه سبز بغداد پایتخت عراق خبر داد. ن دیده نمی شود.

یک منبع امنیتی عراقی امروز سه شنبه از آتش سوزی در منطقه سبز بغداد پایتخت عراق خبر داد.
ن دیده نمی شود.