دانش و فناوری
کد خبر : 28970
سه شنبه - 11 مرداد 1401 - 12:27

گروسی خواستار دسترسی بیشتر برای بازرسی از ایران شد

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک سخنرانی مطرح کرد که آژانس به دسترسی‌های بیشتری برای بازرسی‌هایش از برنامه هسته‌ای ایران نیاز دارد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک سخنرانی مطرح کرد که آژانس به دسترسی‌های بیشتری برای بازرسی‌هایش از برنامه هسته‌ای ایران نیاز دارد.