دانش و فناوری
کد خبر : 28955
دوشنبه - 10 مرداد 1401 - 15:27

مسیر احیای برجام از مسقط می‌گذرد؟

یک رسانه عربی در گزارشی به تحرکات اخیر عمان در راستای احیای برجام و نقش این کشور در وساطت میان ایران و آمریکا طی چهل سال گذشته پرداخت.

یک رسانه عربی در گزارشی به تحرکات اخیر عمان در راستای احیای برجام و نقش این کشور در وساطت میان ایران و آمریکا طی چهل سال گذشته پرداخت.