دانش و فناوری
کد خبر : 28943
دوشنبه - 10 مرداد 1401 - 12:29

پیشنهاد ارسال سوخت ایران رسمی شود می‌پذیریم

وزیر انرژی دولت پیشبرد امور لبنان در دیدار با یک مسئول آمریکایی تاکید کرد که اگر پیشنهاد ارسال سوخت ایران رسمی شود ما نمی‌توانیم هیچ گونه بخششی در این راستا را نپذیریم.

وزیر انرژی دولت پیشبرد امور لبنان در دیدار با یک مسئول آمریکایی تاکید کرد که اگر پیشنهاد ارسال سوخت ایران رسمی شود ما نمی‌توانیم هیچ گونه بخششی در این راستا را نپذیریم.