دانش و فناوری
کد خبر : 28908
یکشنبه - 9 مرداد 1401 - 10:27

وقوع انفجاری مهیب در شهر کابل

رسانه‌های محلی افغانستان از وقوع انفجاری مهیب در مرکز شهر کابل خبر می‌دهند.

رسانه‌های محلی افغانستان از وقوع انفجاری مهیب در مرکز شهر کابل خبر می‌دهند.