دانش و فناوری
کد خبر : 28848
جمعه - 7 مرداد 1401 - 08:27

سامانه دفاع هوایی یکپارچه منطقه در حد حرف است!

یک مقام آمریکایی می‌گوید هنوز هیچ چارچوبی برای سیستم دفاعی یکپارچه منطقه ای در خاورمیانه وجود ندارد.

یک مقام آمریکایی می‌گوید هنوز هیچ چارچوبی برای سیستم دفاعی یکپارچه منطقه ای در خاورمیانه وجود ندارد.