دانش و فناوری
کد خبر : 28843
پنجشنبه - 6 مرداد 1401 - 15:27

روسیه: داعش در زمان طالبان تقویت شده است

مدیر بخش آسیای وزارت خارجه روسیه گفت که تعداد اعضای داعش در افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان افزایش یافته است.

مدیر بخش آسیای وزارت خارجه روسیه گفت که تعداد اعضای داعش در افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان افزایش یافته است.