دانش و فناوری
کد خبر : 28649
جمعه - 31 تیر 1401 - 08:27

پهپاد ناشناس پروازهای فرودگاه واشنگتن را متوقف کرد

آمریکا پروازهای فرودگاه واشنگتن را به دلیل فعالیت هواپیماهای بدون سرنشین متوقف کرد.

آمریکا پروازهای فرودگاه واشنگتن را به دلیل فعالیت هواپیماهای بدون سرنشین متوقف کرد.