دانش و فناوری
کد خبر : 28626
پنجشنبه - 30 تیر 1401 - 10:27

بمب خبری در آمریکا با اعلام بیماری سرطان بایدن/ تصمیمات شورای امنیت ملی عراق درباره حمله ترکیه به این کشور/ بیانیه شدیدالحن مقتدی صدر درباره حمله ترکیه به خاک عراق/ اظهارات رئیس سازمان سیا درباره بزرگترین زرادخانه موشکی خاورمیانه

بمب خبری در آمریکا با اعلام بیماری سرطان بایدن، تصمیمات شورای امنیت ملی عراق درباره حمله ترکیه به این کشور، بیانیه شدیدالحن مقتدی صدر درباره حمله ترکیه به خاک عراق، اظهارات رئیس سازمان سیا درباره بزرگترین زرادخانه موشکی خاورمیانه و هشدار چین به آمریکا درباره غارت منابع ملی سوریه از مهم ترین خبرها و رویدادهای […]

بمب خبری در آمریکا با اعلام بیماری سرطان بایدن/ تصمیمات شورای امنیت ملی عراق درباره حمله ترکیه به این کشور/ بیانیه شدیدالحن مقتدی صدر درباره حمله ترکیه به خاک عراق/ اظهارات رئیس سازمان سیا درباره بزرگترین زرادخانه موشکی خاورمیانه

بمب خبری در آمریکا با اعلام بیماری سرطان بایدن، تصمیمات شورای امنیت ملی عراق درباره حمله ترکیه به این کشور، بیانیه شدیدالحن مقتدی صدر درباره حمله ترکیه به خاک عراق، اظهارات رئیس سازمان سیا درباره بزرگترین زرادخانه موشکی خاورمیانه و هشدار چین به آمریکا درباره غارت منابع ملی سوریه از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.