دانش و فناوری
کد خبر : 28620
پنجشنبه - 30 تیر 1401 - 08:29

دو نامزد نهایی جانشینی جانسون مشخص شدند

پس از چند دوره رای گیری از نمایندگان حزب حاکم محافظه کار در مجلس عوام انگلیس درباره هشت نامزد جانشینی بوریس جانسون، اکنون دو نامزد نهایی مشخص شدند.

پس از چند دوره رای گیری از نمایندگان حزب حاکم محافظه کار در مجلس عوام انگلیس درباره هشت نامزد جانشینی بوریس جانسون، اکنون دو نامزد نهایی مشخص شدند.