دانش و فناوری
کد خبر : 2852
چهارشنبه - 24 دی 1399 - 07:31

سلطان عمان نخستین ولیعهد را تعیین کرد

سلطان عمان با صدور یک فرمان جدید نخستین ولیعهد قانونی این کشور را تعیین کرد.

سلطان عمان با صدور یک فرمان جدید نخستین ولیعهد قانونی این کشور را تعیین کرد.