دانش و فناوری
کد خبر : 28509
سه شنبه - 28 تیر 1401 - 08:28

مقام کاخ سفید ایران را به فشار بیشتر تهدید کرد

جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در حالیکه کشورش از توافق هسته ای خارج شده و ایران به رغم نقض عهد آمریکا، همچنان در این توافق حضور دارد، تهران را تهدید به فشار بیشتر در صورت عدم بازگشت به برجام کرد.

جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در حالیکه کشورش از توافق هسته ای خارج شده و ایران به رغم نقض عهد آمریکا، همچنان در این توافق حضور دارد، تهران را تهدید به فشار بیشتر در صورت عدم بازگشت به برجام کرد.