دانش و فناوری
کد خبر : 28455
دوشنبه - 27 تیر 1401 - 10:27

لغو صدها درپی اعتصاب کارکنان خطوط هوایی در ایتالیا

اعتصاب کارمندان خطوط هوایی و همچنین مسئولین کنترل ترافیک هوایی ایتالیا باعث لغو صدها پرواز در این کشور در روز یکشنبه شد.

اعتصاب کارمندان خطوط هوایی و همچنین مسئولین کنترل ترافیک هوایی ایتالیا باعث لغو صدها پرواز در این کشور در روز یکشنبه شد.