دانش و فناوری
کد خبر : 28186
چهارشنبه - 22 تیر 1401 - 16:29

واکنش شدید اللحن عراق به موضع‌گیری آبی ترکیه

موضع گیری روز گذشته سفیر ترکیه درباره اینکه خود عراقی‌ها عامل هدر دادن آب هستند، واکنش شدیداللحن عراق را به دنبال داشته است.

موضع گیری روز گذشته سفیر ترکیه درباره اینکه خود عراقی‌ها عامل هدر دادن آب هستند، واکنش شدیداللحن عراق را به دنبال داشته است.