دانش و فناوری
کد خبر : 2816
سه شنبه - 23 دی 1399 - 17:31

عامل حمله به گردشگران خارجی به اعدام محکوم شد

در جریان این حمله یک تور لیدر اردنی و یک افسر اداره امنیت نیز که برای متوقف کردن فرد مهاجم وارد عمل شده بودند، دچار جراحت شدند.

در جریان این حمله یک تور لیدر اردنی و یک افسر اداره امنیت نیز که برای متوقف کردن فرد مهاجم وارد عمل شده بودند، دچار جراحت شدند.