دانش و فناوری
کد خبر : 28114
سه شنبه - 21 تیر 1401 - 08:29

برزیل به دنبال خرید سوخت ارزان از روسیه است

ژائیر بولسونارو رئیس جمهو برزیل اعلام کرد که این کشور در مراحل پایانی امضای توافقنامه با روسیه برای خرید گازوئیل ارزان از مسکو است.

ژائیر بولسونارو رئیس جمهو برزیل اعلام کرد که این کشور در مراحل پایانی امضای توافقنامه با روسیه برای خرید گازوئیل ارزان از مسکو است.