دانش و فناوری
کد خبر : 2807
سه شنبه - 23 دی 1399 - 15:29

بحرین از اسرائیل فناوری آب شیرین کن می‌خرد

این اولین معامله در میان مجموعه ای از طرحهایی می باشد که قرار است تل اویو آنها را با منامه و ابوظبی امضا و اجرا کند.

این اولین معامله در میان مجموعه ای از طرحهایی می باشد که قرار است تل اویو آنها را با منامه و ابوظبی امضا و اجرا کند.