دانش و فناوری
کد خبر : 27952
شنبه - 18 تیر 1401 - 14:29

اختلال مخابراتی بی سابقه در کانادا برطرف شد

شرکت مخابراتی راجرز کامیونیکیشنز کانادا که شبکه ارتباطی آن در روزهای پنج شنبه و جمعه مختل شده بود، سرانجام دیروز عصر به حالت عادی بازگشت.

شرکت مخابراتی راجرز کامیونیکیشنز کانادا که شبکه ارتباطی آن در روزهای پنج شنبه و جمعه مختل شده بود، سرانجام دیروز عصر به حالت عادی بازگشت.