دانش و فناوری
کد خبر : 27878
پنجشنبه - 16 تیر 1401 - 19:27

مرگ خاموش هژمونی آمریکا با مانور دریایی ایران ، چین ، روسیه و ونزوئلا

ایرج مزارعی

مرگ خاموش هژمونی آمریکا با مانور دریایی ایران ، چین ، روسیه و ونزوئلا

ایرج مزارعی