دانش و فناوری
کد خبر : 27848
پنجشنبه - 16 تیر 1401 - 11:27

تحریم های جدید آمریکا علیه شبکه تجارت نفت و پتروشیمی ایران/ تاکید آمریکا و اسرائیل برای مقابله مشترک با ایران/ استعفای ادامه دار وزرای دولت انگلیس/ سفر علی باقری با عمان

تحریم های جدید آمریکا علیه شبکه تجارت نفت و پتروشیمی ایران، تاکید آمریکا و اسرائیل برای مقابله مشترک با ایران، استعفای ادامه دار وزرای دولت انگلیس، سفر علی باقری با عمان و توافق بر سر تثبیت آتش‌بس یمن به مناسبت عیدقربان از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه و جهان در ۲۴ ساعت گذشته بوده […]

تحریم های جدید آمریکا علیه شبکه تجارت نفت و پتروشیمی ایران/ تاکید آمریکا و اسرائیل برای مقابله مشترک با ایران/ استعفای ادامه دار وزرای دولت انگلیس/ سفر علی باقری با عمان

تحریم های جدید آمریکا علیه شبکه تجارت نفت و پتروشیمی ایران، تاکید آمریکا و اسرائیل برای مقابله مشترک با ایران، استعفای ادامه دار وزرای دولت انگلیس، سفر علی باقری با عمان و توافق بر سر تثبیت آتش‌بس یمن به مناسبت عیدقربان از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه و جهان در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.