دانش و فناوری
کد خبر : 2780
سه شنبه - 23 دی 1399 - 08:28

سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا استعفا کرد

یک مقام دیگر دولت ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا از سمت خود استعفا کرد.

یک مقام دیگر دولت ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا از سمت خود استعفا کرد.