دانش و فناوری
کد خبر : 27795
چهارشنبه - 15 تیر 1401 - 14:27

درخواست نامزد فرماندهی ارتش اسراییل درباره ترور

نامزد ریاست ستاد مشترک ارتش اسراییل در مقاله ای خواستار ترور فرماندهان رده بالای سپاه پاسداران ایران برای تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه شده است.

نامزد ریاست ستاد مشترک ارتش اسراییل در مقاله ای خواستار ترور فرماندهان رده بالای سپاه پاسداران ایران برای تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه شده است.