دانش و فناوری
کد خبر : 2779
سه شنبه - 23 دی 1399 - 08:28

لبنان برای مقابله با کرونا وضعیت اضطراری اعلام کرد

شورای عالی دفاع لبنان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، وضعیت اضطراری بهداشتی و کاهش تردد مسافران در فرودگاه بیروت و مقررات منع آمد و شد در خیابان ها و جادها اعلام کرد.

شورای عالی دفاع لبنان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، وضعیت اضطراری بهداشتی و کاهش تردد مسافران در فرودگاه بیروت و مقررات منع آمد و شد در خیابان ها و جادها اعلام کرد.