دانش و فناوری
کد خبر : 27656
دوشنبه - 13 تیر 1401 - 08:37

دست و دلبازی استرالیا برای اوکراین

نخست وزیر استرالیا در سخنانی از کمک میلیون دلاری نظامی به اوکراین خبر داد.

نخست وزیر استرالیا در سخنانی از کمک میلیون دلاری نظامی به اوکراین خبر داد.