دانش و فناوری
کد خبر : 27634
یکشنبه - 12 تیر 1401 - 16:30

خودکشی خبرساز در لیگ برتر

باشگاه چلسی در حال تحقیقات در خصوص مرگ یکی از مدیران پیشین این باشگاه است.

باشگاه چلسی در حال تحقیقات در خصوص مرگ یکی از مدیران پیشین این باشگاه است.