دانش و فناوری
کد خبر : 27604
یکشنبه - 12 تیر 1401 - 09:28

قرنطینه شهری در آمریکا به دلیل حلزون‌های غول پیکر

حلزون‌های غول‌پیکری که می‌توانند تا ۲۰ سانتی‌متر و به اندازه یک موش صحرایی رشد کنند، کل یک شهر را در ایالت فلوریدای آمریکا مجبور به قرنطینه کرده‌اند.

حلزون‌های غول‌پیکری که می‌توانند تا ۲۰ سانتی‌متر و به اندازه یک موش صحرایی رشد کنند، کل یک شهر را در ایالت فلوریدای آمریکا مجبور به قرنطینه کرده‌اند.