دانش و فناوری
کد خبر : 27597
یکشنبه - 12 تیر 1401 - 08:28

حمله به خودرو یک تندروی ضد اسلامی در نروژ

خودرو سرکرده یک گروه تندرو ضد اسلام، روز شنبه دقایقی پس از آنکه در نزدیکی اسلو به قرآن کریم هتک حرمت کرد، هدف حمله‌ قرار گرفت.

خودرو سرکرده یک گروه تندرو ضد اسلام، روز شنبه دقایقی پس از آنکه در نزدیکی اسلو به قرآن کریم هتک حرمت کرد، هدف حمله‌ قرار گرفت.