دانش و فناوری
کد خبر : 27576
شنبه - 11 تیر 1401 - 19:31

سفارت ایران در باکو: تمام مرزهای ایران باز هستند

سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو بسته بودن مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ایران بر روی گردشگران خارجی به ویژه کشورهای همسایه را رد کرد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو بسته بودن مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ایران بر روی گردشگران خارجی به ویژه کشورهای همسایه را رد کرد.