دانش و فناوری
کد خبر : 27546
شنبه - 11 تیر 1401 - 08:27

ترس و نگرانی شهروندان اماراتی درپی زلزله در جنوب ایران

وقوع زمین لرزه شدید در مناطق جنوبی ایران و در خلیج فارس با ترس و نگرانی شدید اهالی و ساکنان شهرهای امارات متحده عربی روبرو شده است.

وقوع زمین لرزه شدید در مناطق جنوبی ایران و در خلیج فارس با ترس و نگرانی شدید اهالی و ساکنان شهرهای امارات متحده عربی روبرو شده است.