دانش و فناوری
کد خبر : 27488
جمعه - 10 تیر 1401 - 13:29

احتمال اوج‌گیری دوباره کووید در تابستان داغ اروپا

ویروس تنها به این دلیل از بین نمی‌رود که کشورها نظارت و کنترل بر انتشار آن را متوقف کنند. این ویروس همچنان افراد را آلوده می‌کند، همچنان به جهش و تغییر ادامه می دهد و هنوز هم قربانی می‌گیرد.

ویروس تنها به این دلیل از بین نمی‌رود که کشورها نظارت و کنترل بر انتشار آن را متوقف کنند. این ویروس همچنان افراد را آلوده می‌کند، همچنان به جهش و تغییر ادامه می دهد و هنوز هم قربانی می‌گیرد.