دانش و فناوری
کد خبر : 2746
دوشنبه - 22 دی 1399 - 22:27

استقبال امارات و بحرین از تروریستی خواندن انصارالله

پس از استقبال عربستان سعودی از تصمیم آمریکا مبنی بر تروریستی خواندن جنبش انصارالله یمن، امارات و بحرین نیز از این تصمیم استقبال کردند.

پس از استقبال عربستان سعودی از تصمیم آمریکا مبنی بر تروریستی خواندن جنبش انصارالله یمن، امارات و بحرین نیز از این تصمیم استقبال کردند.