دانش و فناوری
کد خبر : 27427
پنجشنبه - 9 تیر 1401 - 16:27

“خارپشت دریایی” تهدید جدی اکوسیستم‌های اقیانوسی

نتیجه تحقیق جدید دانشمندان نشان می‌دهد که تعداد خارپشت‌های دریایی با اسیدی شدن اقیانوس‌ها بیشتر شده و افزایش جمعیت این گونه تهدیدی برای جنگل‌های کلپ زیر دریا و حیات سایر جانداران دریایی است.

نتیجه تحقیق جدید دانشمندان نشان می‌دهد که تعداد خارپشت‌های دریایی با اسیدی شدن اقیانوس‌ها بیشتر شده و افزایش جمعیت این گونه تهدیدی برای جنگل‌های کلپ زیر دریا و حیات سایر جانداران دریایی است.