دانش و فناوری
کد خبر : 27372
چهارشنبه - 8 تیر 1401 - 18:27

حمله وحشتناک خورشید به فناوری‌های بشر

خورشید به طور نسبتا منظم شراره‌هایی را بیرون می‌زند و آنها می‌توانند فناوری ما را ویران کنند.

خورشید به طور نسبتا منظم شراره‌هایی را بیرون می‌زند و آنها می‌توانند فناوری ما را ویران کنند.