دانش و فناوری
کد خبر : 27325
چهارشنبه - 8 تیر 1401 - 08:27

چین: شهرکسازی اسرائیل تضییع حقوق فلسطینیان است

نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت سه‌شنبه شب گفت: سیاست شهرک سازی اسرائیل، حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود را تضعیف می کند.

نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت سه‌شنبه شب گفت: سیاست شهرک سازی اسرائیل، حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود را تضعیف می کند.