دانش و فناوری
کد خبر : 27192
دوشنبه - 6 تیر 1401 - 09:27

کانادا دو کشتی جنگی در دریای بالتیک مستقر کرد

کانادا به دنبال تقویت جبهه شرقی ناتو، یکشنبه شب دو کشتی جنگی در دریای بالتیک و شمال اقیانوس اطلس مستقر کرد.

کانادا به دنبال تقویت جبهه شرقی ناتو، یکشنبه شب دو کشتی جنگی در دریای بالتیک و شمال اقیانوس اطلس مستقر کرد.