دانش و فناوری
کد خبر : 2700
دوشنبه - 22 دی 1399 - 07:30

استقرار گسترده گارد ملی در پایتخت آمریکا

گارد ملی آمریکا در پی شورش روز چهارشنبه هواداران ترامپ، به طور گسترده در واشنگتن دی‌سی مستقر شده‌اند.

گارد ملی آمریکا در پی شورش روز چهارشنبه هواداران ترامپ، به طور گسترده در واشنگتن دی‌سی مستقر شده‌اند.