دانش و فناوری
کد خبر : 2698
دوشنبه - 22 دی 1399 - 07:30

طوفان فیلومنا پایتخت اسپانیا را فلج کرد

طوفان فیلومنا در اسپانیا، مادرید را فلج کرده و ارتش برای برف روبی در سطح شهر به ویژه فرودگاه پایتخت وارد عمل شده است.

طوفان فیلومنا در اسپانیا، مادرید را فلج کرده و ارتش برای برف روبی در سطح شهر به ویژه فرودگاه پایتخت وارد عمل شده است.