دانش و فناوری
کد خبر : 26120
سه شنبه - 27 اردیبهشت 1401 - 17:56

دیدار و رایزنی سفیر جدید ایران در عراق با «برهم صالح»

سفیر جدید ایران در عراق ، استوار نامه خود را تقدیم رییس جمهور عراق کرد .

سفیر جدید ایران در عراق ، استوار نامه خود را تقدیم رییس جمهور عراق کرد .