دانش و فناوری
کد خبر : 2603
شنبه - 20 دی 1399 - 13:28

بازداشت فرد هتاک به تصویر سردار سلیمانی در غزه

عامل اهانت به تصویر سردار سلیمانی در غره توسط جنبش حماس بازداشت شد.

عامل اهانت به تصویر سردار سلیمانی در غره توسط جنبش حماس بازداشت شد.